Kod 128 jest jednym z najczęściej spotykanych kodów w systemach magazynowych.
Firma HDF w swojej ofercie posiada wielowymiarowy program do magazynowania. Program magazynowy klasy WMS, wykorzystując techniki automatycznej identyfikacji - czyli na przykład z kodu 128, sprawia że zoptymalizowana zostaje gospodarka magazynowa i racjonalne rozmieszczanie zapasów. Program WMS wspomaga rejestrację i ewidencjonowanie (ilościowe, wartościowe, asortymentowe) stanów magazynowych. Jest również przydatnym narzędziem analitycznym - jako system magazynowy on-line, zapewnia ciągły dostęp do gromadzonych i przetwarzanych danych o gospodarce i stanach magazynowych.