Typ
Code 128 to jednowymiarowy kod kreskowy typu 4W, w którym występują paski o czterech różnych szerokościach. Został wynaleziony przez firmę Computer Identics w 1981 roku. Jest kodem modularnym i ciągłym o bardzo dużej gęstości.

Kodowane znaki
Kodowane znaki w przypadku zestawu A to ASCII (0-95), zestawu B ASCII (32-127), zestawu C cyfry 0-9. Długość kodu jest zmienna.

Opis
Kod kreskowy Code 128 jest kodem alfanumerycznym o bardzo dużej gęstości. Liczba kodowanych znaków może być dowolna. Kod ten zajmuje najmniej miejsca spośród kodów jednowymiarowych dla 6 lub więcej znaków. Każdy kodowany znak składa się z 11 czarnych lub białych modułów. Znak stopu składa się z 13 modułów. 11 modułów składa się na trzy paski i trzy odstępy. Paski i odstępy mogą składać się z od 1 do 4 modułów.